De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de notitie 'Tozo-aandachtspunten voor de verantwoording 2020 en de accountantscontrole' en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Tozo-webinars op 3 en 5 maart gepubliceerd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo is vormgegeven als een specifieke uitkering aan gemeenten en dient te worden verantwoord in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.