Keuzes maken, loslaten en samenwerken: dat is aan de orde van de dag. En als de Omgevingswet in werking treedt, is dit nog meer van toepassing. In de praktijk gaat dat gepaard met dilemma’s en botsende democratische waarden.

Door dilemmalogica toe te passen voorkom je dat je in een impasse raakt.

Het begint bij begrip

Een voorbeeld: er is een initiatief om te bouwen in het bos. Welke waarden vinden we dan het belangrijkste en waarom? Kies je dan voor maatwerk (wat kan? hoe in te passen? randvoorwaarden?) of liever voor gelijke behandeling (beleidslijn geen woningen in het bos)? Vind je de omgeving beschermen belangrijker dan de ruimte benutten? De kans is groot dat gesprekspartners lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. En daarmee ontstaat een impasse, lopen gesprekken vast en raken verhoudingen verstoord. Wat kan je dan doen? Hierover gingen medewerkers van de VNG, beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten, programmamanagers Omgevingswet met elkaar in gesprek samen met Guido Rijnja, adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken. 

Rijnja: “Als je dilemmalogica toepast is het essentieel dat je laat zien dat je de ander begrijpt. Daar begint het!”

Meer informatie:

  • Lees hier de hele publicatie over dilemmalogica.