De VNG vraagt gemeenten aandacht te hebben voor de verplichting om de processen-verbaal van de stembureaus (N10) en de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11) te scannen en op hun website te plaatsen.

Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Staten verkiezingen en Waterschapsverkiezingen plaats. Dit zijn de eerste verkiezingen waarbij gemeenten deze verplichting hebben. De openbaarmaking moet volgens de Kieswet onverwijld plaatsvinden nadat de burgemeester de stemtotalen van de gemeente heeft vastgesteld.

De elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal levert een bijdrage aan het vergroten van de transparantie in het verkiezingsproces en een betere controleerbaarheid van de verkiezingsuitslagen.

Geen handtekeningen

Ter bescherming van persoonsgegevens en ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van handtekeningen, wordt de ondertekening van de stukken (de handtekeningen van de stembureauleden, de burgemeesters) niet elektronisch openbaar gemaakt. Ook de handtekeningen van de leden van de hoofdstembureaus en centraal stembureaus wordt niet op internet gezet. De modellen van de processen-verbaal zijn hierop aangepast: de ondertekening vindt plaats op een aparte pagina die bij het scannen en publiceren achterwege wordt gelaten.

Experiment centrale stemopneming

Gemeenten die deelnemen aan het experiment met centrale stemopneming blijven verplicht het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model II) elektronisch openbaar te maken op de gemeentelijke website. De ondertekening van de stukken blijft ook hier achterwege. Model II is hierop aangepast.

Ter inzage

Naast de verplichting om de processen-verbaal op het internet te plaatsen, blijft de verplichting gelden om deze stukken ter inzage te leggen. De terinzagelegging van deze stukken gebeurt wel integraal, dat wil zeggen inclusief de ondertekening.

Gemeenten moeten ook een overzichtsbestand op hun website beschikbaar stellen waarin de uitslagen van de stembureaus zijn opgenomen (de OSV-bestanden).

Meer informatie