De behoefte aan een beter informatiemodel voor publiek vastgoed, de Informatieplicht Wet milieubeheer, het gebruik van een digital twin en de inzet van big en open data: dat is een greep uit de artikelen in de 5e editie van In Control, die nu online beschikbaar is. 

In Control is een publicatie van Bouwstenen die vooral is bedoeld voor vastgoed- en facility managers bij gemeenten. Deze jubileum-editie is voor, maar ook door gemeenten gemaakt. In vergelijking met 5 jaar geleden zijn op het gebied van de informatievoorziening rond maatschappelijk vastgoed reuzenstappen gezet, aldus Henk Hoogland, afdelingsmanager Stadsbedrijf gemeente Almere, in het voorwoord. 

De 5e editie is begin 2020 door de VNG in hard copy naar alle gemeenten in Nederland gestuurd, maar nu voor iedereen digitaal beschikbaar. 

Bouwstenen, het nauw aan de VNG verbonden landelijk platform voor publiek gefinancierd vastgoed, is inmiddels bezig met de 6e editie. Naast de vaste onderdelen, waaronder een overzicht van informatiesystemen die op de markt te koop zijn, ligt de focus in 2020 op praktische sturingsinformatie rond het energie- en klimaatbeleid. 

Meer informatie