In de regio Gooi- en Vechtstreek wordt op 29 oktober een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Die kan overheden laagdrempelig inzicht geven in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en daarmee hergebruik en CO2-reductie stimuleren.

De marktplaats is ontwikkeld door een samenwerking van 7 gemeenten binnen de regio Gooi- en Vechtstreek en is mede gefinancierd door het VNG-project CO2-reductie door gemeenten. Na 29 oktober gaat de pilotfase in door concrete projecten aan de marktplaats te verbinden en deze een strategische plek in het proces te laten innemen. Tegelijkertijd wordt verkend om ook andere gemeenten te laten deelnemen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit initiatief en/of weten hoe uw gemeente ook kan deelnemen, neem dan contact op met co2@vng.nl