De digitale civiele vorderingsprocedure wordt niet landelijk ingevoerd. De Raad voor Rechtspraak heeft besloten aan deze manier van procederen geen landelijke uitbreiding te geven. Het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht, wordt niet verder ontwikkeld.

Eerder berichtten we dat de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland op 1 september 2017 waren gestart met een digitale civiele vorderingsprocedure. Het ging  om handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging. 

Overleg

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland blijft digitaal procederen in handelsvorderingen verplicht, omdat voor deze arrondissementen al wetgeving is ingevoerd. Hierdoor wijkt het procesrecht bij deze twee rechtbanken af van dat van de rest van het land. Het streven is om deze ongelijkheid zo snel mogelijk op te heffen. De Raad voor de rechtspraak gaat over de ontstane situatie in overleg met de betrokken partijen.

Meer informatie