De academische werkplaatsen transformatie jeugd (2015-2020) hebben waardevolle resultaten, producten en lessen opgeleverd die de jeugdsector ondersteunen bij het veranderen en verbeteren. Deze producten en methodieken zijn onder 6 thema's gebundeld in een digitaal magazine. 

In het magazine staan bijvoorbeeld een digitale beslistool die jeugdhulpverleners en ouders helpt om samen een besluit te nemen, een filmreeks rondom het thema veilig opgroeien, en Utrechtse Wijkacademies waar ouders samenkomen en praten over opvoedvragen.

Lees verder op ZonMw.nl

Meer informatie