Het ministerie van BZK en Noordrijn-Westfalen zijn op zoek naar projecten die zich op een bijzondere manier inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. Heeft uw gemeente een grensoverschrijdend project dat hierop gericht is? Dan kunt u zich tot 16 januari aanmelden voor de Grenslandprijs.

Op allerlei gebieden werken Nederland en Noordrijn-Westfalen intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, arbeidsmarkt, onderwijs en mobiliteit. De samenwerking vindt plaats op allerlei niveaus, bijvoorbeeld tussen inwoners, bedrijven en overheidsorganisaties. 

Nauwere samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland

Met de Grenslandprijs worden innovatieve projecten onder de aandacht gebracht die nauwere samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland tot stand brengen. Het winnende project ontvangt bovendien € 5.000 voor verdere ontwikkeling. In voorgaande jaren heeft onder meer de gemeente Aalten de Grenslandprijs ontvangen voor het project ‘Spreek je Buurtaal’. 

Om kans te maken op de Grenslandprijs gelden een aantal voorwaarden. U kunt projecten indienen die uiterlijk eind september 2021 van start zijn gegaan óf niet voor eind maart 2021 zijn afgerond. De winnaar wordt op 31 maart 2022 bekendgemaakt tijdens de Grenslandconferentie in Aken.

Meer informatie