Het Europees Comité van de Regio’s nodigt u uit om het beste van uw gemeente of regio op het gebied van energie- en klimaatactie te delen. De overgang naar klimaatneutraliteit is ook in lokale gebieden begonnen en het Comité wil uw voorbeelden onder de aandacht brengen om andere gemeenten te inspireren.

Deze oproep valt in het kader van de European Green Deal, de nieuwe groeistrategie van de Europese Unie. Deze strategie is onder andere gericht op een sociaal rechtvaardige overgang van mensen, mkb en banen naar een hulpbronnenefficiënte en klimaatneutrale economie. En de strategie heeft ook tot doel het natuurlijke kapitaal van de EU te beschermen en te verbeteren, en gezondheid en welzijn te beschermen tegen milieugerelateerde risico's.

Sterker uit de crisis

De uitbraak van COVID-19 heeft een dramatisch sociaaleconomisch effect gehad en heeft de nauwe relatie tussen milieu en menselijke activiteit benadrukt. Tegelijkertijd zijn natuurrampen, milieurisico’s en de opwarming van de aarde niet verdwenen: klimaatactie is meer dan ooit dringend nodig.

Toch bieden de menselijke invloed op de natuur en de klimaatnoodsituatie ook nu een kans. Het is mogelijk de economische gevolgen van de coronacrisis te boven te komen en tegelijk onze sociaaleconomische systemen rechtvaardig en duurzaam te maken. Hiervoor heeft de Europese Commissie geld uit het nieuwe Meerjarig Financieel Kader beschikbaar gesteld, en een nieuw instrument: Next Generation EU. De lidstaten en hun regio's en gemeenten kunnen daarmee herstellen en sterker uit de crisis komen.

Meer informatie