Het taboe op niet goed kunnen lezen en schrijven wordt steeds kleiner, maar laaggeletterdheid blijft een weerbarstig probleem. Een grote uitdaging is om de mensen die Nederlands als moedertaal hebben te bereiken. Zij voelen schaamte en soms boosheid. Dat was één van de conclusies van de Dialoogdagen.

De Dialoogdagen laaggeletterheid zijn georganiseerd op 19 juni, 28 juni en 4 juli door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG. Bij deze bijeenkomsten waren bestuurders, ambtenaren, professionals en (voormalige) laaggeletterden aanwezig. De vraag die centraal stond was: hoe kunnen we de komende jaren samen meer kan bereiken in het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Hulp op loopafstand

Er zijn verschillende suggesties gedaan voor maatregelen om de problematiek aan te pakken:

  • Om een taalcursus voor iedereen mogelijk te maken zou deze op loopafstand moeten worden aangeboden in zogeheten ‘buurtacademies’.
  • De inzet van (meer) taalambassadeurs om mensen in de wijken te bereiken.
  • Preventie begint thuis, stimuleer het (voor)lezen voor kinderen en betrek de ouders. Van leescafés voor ouders, betere voorlichting over voorlezen tot de Voorleesexpress in alle gemeenten.
  • De inzet van taalbuddies voor mensen de moeite hebben met de Nederlandse taal
  • Werkgevers zouden meer moeten worden betrokken bij het probleem. Zo zou taalvaardigheid standaard in personeelsbeleid moeten worden opgenomen.
  • De communicatie van de overheid kan veel beter. Betrek mensen die laaggeletterd zijn bij het maken van beleid.
  • De organisaties die bij de bestrijding van laaggeletterdheid betrokken zijn, moeten beter samenwerken en elkaars expertise gebruiken.

Verdere planning

In het najaar stuurt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief naar de Tweede Kamer met de belangrijkste opbrengsten van de Dialoogdagen. Een visie en aanpak voor komende jaren volgt in het voorjaar van 2019.

Meer informatie