Het is deze hele week NIX18, de campagne waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil versterken dat niet drinken en roken tot het 18e levensjaar normaal is. Er is een week lang aandacht voor de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak. Doet uw gemeente ook mee?

Tijdens deze week staat het tonen van een ID centraal. Daarmee wordt bijgedragen aan het verstevigen van de norm NIX18: niet roken, niet drinken.

Doel van de campagne is dat onder uw inwoners, jeugd, ouders én verkopers van alcohol en tabak bekend wordt dat de leeftijdgrens hiervoor 18 jaar is. Het is ook van belang dat ambtenaren goed op de  hoogte zijn van de handhaving van deze wetten en dat ze daar alert op zijn.

Meedoen?

Ga dan naar de toolbox voor alle informatie en campagnemateriaal.