Bij de Global Goals Gemeenteverkiezing kwamen Deventer, Goirle en Oss als winnaars uit de bus in de drie verschillende categorieën. Een recordaantal gemeenten heeft dit jaar een praktijkvoorbeeld ingezonden om mee te doen aan de verkiezing.

Dat laat zien dat steeds meer gemeenten de Global Goals (ook wel: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN) omarmen en concrete stappen zetten om de brede wereldwijde duurzaamheidsagenda te realiseren. De winnaars werden bekendgemaakt door VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International op 17 januari. 

Groepsfoto van winnaars Global Goals Gemeenteverkiezingen

Deventer - ‘Verbinder’: Samenleving en bedrijfsleven

De inzending van gemeente Deventer was haar aanpak Deventer4GlobalGoals. Dit is een kerngroep met vertegenwoordigers uit alle sectoren van de Deventer samenleving, die een plan van aanpak heeft ontwikkeld om de Global Goals in Deventer te implementeren. De jury was onder de indruk van hoe gedetailleerd en concreet het plan van aanpak is. 

Afgelopen jaar heeft Deventer onder meer al een Captains of Industry Diner georganiseerd voor het bedrijfsleven over de kansen die de Global Goals bieden - een ook voor andere gemeenten zeer inspirerend voorbeeld. Daarnaast brengt Deventer via haar website prachtig in kaart wat er gebeurt op gebied van de Global Goals in de gemeente. Deventer zet erop in om reuring rondom de Goals ‘van onderop’ te laten ontstaan in de verschillende sectoren en verbindt de Goals met wat in Deventer speelt (bijvoorbeeld het betrekken van lokale creatieve industrie). Al met al gaat het in Deventer echt om verbinden. 

Goirle - ‘Visionair’: Beleid en begroting

De inzending van de relatief jonge Global Goals-gemeente Goirle bestond uit haar uitvoeringsagenda B&W, waarin een relatie is gelegd tussen de ambities van het bestuursakkoord en de Global Goals. Zo laat het stuk heel praktisch zien hoe Goirle op dorpsniveau een bijdrage kan leveren aan wereldwijde doelen. De jury hechtte veel waarde aan de manier waarop Goirle visueel duidelijk de link tussen beleid en de Global Goals had weergegeven, waardoor het ook voor burgers begrijpelijk wordt. In het uitvoeringsprogramma worden de doelen daarnaast gekoppeld aan beleidsindicatoren die helpen te bepalen wat er nodig is om een doel te bereiken.

Oss - ‘Grensverlegger’: Internationale samenwerking

De gemeente Oss is op verschillende vlakken actief met de Global Goals, en laat zich met de inzending van haar internationaliseringsbeleid ‘Groei – van meer naar beter’ zien als een ware grensverlegger. De gemeente heeft haar internationaliseringsbeleid gestoeld op de Global Goals. In de economische relatie van Oss met de Chinese gemeente Taizhou heeft Oss de accenten verlegd naar de Global Goals en duurzame ontwikkeling. Oss geeft aan dat zij hierin veel kunnen leren van China en omgekeerd. 

Tijdens een reis van Brabantse gemeenten naar China heeft gemeente Oss, samen met een delegatie van het lokale onderwijs, een ondernemer en het Platform Global Goals, de kiem gelegd voor een netwerk, voor leren van elkaar, en samen werken aan de Global Goals en kwalitatieve groei. Concrete uitvloeisels zijn al een studentenuitwisseling over de Goals en gesprekken over herstel van architectonisch erfgoed, afval en waterzuivering. Het is een prachtig voorbeeld van hoe internationale samenwerking in het teken van de Goals kan worden gezet, opgepakt samen met de samenleving, en van hoe gemeenten elkaar internationaal kunnen versterken in het werken aan de Global Goals.

Overige inspirerende praktijkvoorbeelden

Ook een paar andere gemeenten werden door de jury apart genoemd vanwege hun inspirerende inzendingen. Zo werd de gemeente Rheden geroemd om haar evaluatiemethodiek en de inbedding van de Global Goals binnen de gemeentelijke organisatie. Ook waren de juryleden bijzonder enthousiast over hoe verschillende gemeenten, waaronder Leeuwarden, Oldenzaal en Schiermonnikoog, het onderwijs betrekken bij de Global Goals. Alle ingezonden praktijkvoorbeelden zullen binnenkort worden weergeven op deze website. 

Deskundige jury

De inzendingen werden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Sandra Pellegrom (Nationaal Coördinator SDG’s bij het ministerie van Buitenlandse Zaken), Ali Rabarison (VNG-directeur Beleid Inclusieve samenleving en gemeentefinanciën) en Mena Leila Kilani (Projectmanager SDG Nederland).