Wat is nodig voor de informatievoorziening om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen? De VNG publiceert hierover regelmatig factsheets. Inmiddels is de derde factsheet verschenen.

In deze factsheet komen aan de orde:

  • testomgeving Khonraad: uitleg over de nieuwe functionaliteit
  • ketenetiquette voor het gebruik van veilige mail
  • veilige mail: hoe te voldoen aan de NTA

Drie bijlagen

De factsheet heeft drie bijlagen:

  • Bijlage 1: Overzicht van de manier waarop met de verschillende ketenpartners gecommuniceerd wordt in het kader van de Wvggz
  • Bijlage 2: Een communicatiebericht over de voortgang van de implementatie en in het bijzonder over veilige mail; opgesteld door het ketenprogramma
  • Bijlage 3: Checklist voor de IV-implementatie van de Wvggz (opgesteld in samenwerking met VLOT)

Meer informatie