Vandaag verscheen het derde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid. Hierin aandacht voor: het programma 'Geweld hoort nergens thuis', Scheiden zonder schade, de aanpak van radicalisering, de Zorg- en Veiligheidshuizen en meer.

De Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid heeft als doel u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen bij het verbinden van beide domeinen. 

Meer informatie