Raadsleden die zich bezighouden met zorgdossiers, kennen vast de berichten over zorgcowboys en ondermaatse ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Alle gemeenten hebben een Wmo-toezichthouder aangewezen om dergelijke misstanden tegen te gaan en de kwaliteit van ondersteuning te stimuleren.

Bent u al bekend met het werk van de toezichthouder in uw gemeente, of juist helemaal niet? Heeft u vragen of ideeën over uw rol ten aanzien van het toezicht? En vindt u het leuk na te denken hoe dit thema meer bekendheid kan krijgen binnen gemeenteraden? Dan hoort de VNG graag van u! 

Invalshoeken onderzoek toezichthouder

Het onderzoek van de Wmo-toezichthouders kan verschillende invalshoeken hebben. Zo kunnen ze een oordeel vellen over de kwaliteit van een aanbieder, een calamiteit onderzoeken of de rechtmatigheid toetsen. Het is vervolgens aan het college om, indien nodig, maatregelen te treffen.

Informatie uit toezichtrapporten benutten

Informatie uit de toezichtrapporten of jaarverslagen van de toezichthouder kunt u als raadslid benutten in het gesprek met het college. Maar hoe weet u of het toezicht in uw gemeente goed geregeld is? Hoe betrekt u het Wmo-toezicht bij uw werk als raadslid? Hoe kunt u omgaan met verontrustende rapporten en maatschappelijke onrust?

Contact opnemen

We zijn allereerst benieuwd naar wat u al weet over toezicht in het sociaal domein. Gebruikt u de bevindingen van het Wmo-toezicht al in uw raadswerk, of heeft u daarvoor extra handvatten nodig? We zijn benieuwd welke vragen u graag beantwoord ziet. Als u hierover wilt meedenken, kunt u contact opnemen met Lindy Peijnenburg via: lindy.peijnenburg@vng.nl.