Tijdens een online event op 19 juni heeft de gemeente Den Haag haar Wmo Voorspelmodel officieel overgedragen aan de VNG. We gaan het model nu geschikt maken voor alle gemeenten.

Het model is een datatoepassing waarmee de gemeente de uitgaven op basis van de Wmo de komende jaren nauwkeurig op wijkniveau kan voorspellen. Zo helpt het voorspelmodel bij het beheersen van de kosten en het aanbieden van de juiste zorg.

Stijgende kosten sociaal domein

Het Wmo Voorspelmodel is een van de instrumenten die gemeenten kunnen helpen om grip te houden op de kosten in het sociaal domein. Die kosten zijn sinds de decentralisaties van 2015 sterk gestegen.

Data op wijkniveau

Het Wmo Voorspelmodel gebruikt data die al beschikbaar zijn: bijvoorbeeld aantallen inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of aantallen ‘verweduwden’, inwoners van wie de partner overleden is. Dat gebeurt uitsluitend op wijkniveau, zodat de gegevens niet aan personen te relateren zijn.

Vervolg

De VNG heeft met een aantal gemeenten en het Kennispunt Twente het Haagse model sinds oktober 2019 geanalyseerd en geconcludeerd dat het met aanpassingen geschikt te maken moet zijn voor alle gemeenten. Met vijf ‘koplopergemeenten’ gaan we het voorspelmodel dit jaar doorontwikkelen en in de praktijk helpen implementeren. Doelstelling is om het model na deze fase beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Wmo Voorspelmodel kunt u contact opnemen met projectleider Janneke Lummen van VNG Realisatie.