Om overheden te ondersteunen bij softwareverwerving, contractverlenging, aansluiting, oefenen en implementatie van de Omgevingswet, organiseren de VNG en Aan de slag met de Omgevingswet leveranciersdemonstraties. Tijdens deze online demonstraties tonen leveranciers hun aanbod voor Omgevingswet software.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

In de week van 5 oktober

De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierop moeten overheden aansluiten met hun lokale software. Daarbij is het softwareaanbod van leveranciers van groot belang.

De leveranciersdemonstraties vinden plaats in de week van 5 oktober. Vanaf volgende week kunt u zich hiervoor aanmelden. Zodra dat mogelijk is plaatsen we een bericht op de website van VNG.