De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld tot medio september. Gemeenten kunnen tot 26 juni stemmen over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Het VNG-bestuur legt nu de definitieve voorstellen voor aan de leden.

Op 15 mei hebben we zes voorstellen in concept aan onze leden voorgelegd. Tot 5 juni konden zij amendementen op de voorstellen indienen. Er zijn drie amendementen ingediend op het contributievoorstel VNG voor 2021. In onze ledenbrief gaan wij in op deze amendementen, leggen wij de definitieve voorstellen aan de leden voor en geven wij een toelichting op het verdere proces.

Meer informatie