De Cao Gemeenten is dinsdag 5 november aangemeld bij het ministerie van SZW. Dit is de definitieve cao-tekst die op 1 januari 2020 gaat gelden. In deze definitieve tekst staat een aantal aanpassingen ten opzichte van versie 2.0, die op 1 juli 2019 was gepubliceerd.

In de leeswijzer staat een overzicht van die aanpassingen.

Hieronder staan links naar:

  1. Cao Gemeenten van 1 januari 2020 – januari 2021
  2. Leeswijzer bij de wijzigingen in de definitieve Cao Gemeenten t.o.v. de vervallen versie 2.0
  3. Vervallen versie 2.0 van de Cao Gemeenten

Geen nieuwe transponeringstabel en interactieve pdf

  • Er is geen nieuwe transponeringstabel. De laatste versie van de transponeringstabel is die bij versie 2.0 van 1 juli 2019.
  • Er is geen interactieve pdf. In plaats daarvan bereiden de VNG en de vakbonden een interactieve website met de cao voor. Die website is er uiterlijk 1 januari 2020.