In een ledenbrief deelt de VNG de definitieve agenda en stukken voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 februari 2021. De ALV vindt in digitale vorm plaats vanwege de coronamaatregelen. 

In de ledenbrief ontvangt u:

  • De definitieve agenda en stukken voor deze ALV (op 3 december 2020 ontving u ter informatie al een aantal conceptstukken)
  • Een toelichting op de besluitvormingsprocedure
  • Een toelichting op de digitale vergaderwijze en de beperkingen die deze met zich brengt

U kunt tot uiterlijk 1 februari 2021 amendementen op voorstellen indienen via motiealv@vng.nl. Wij vragen u ook om moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.

Meer informatie