VNG Realisatie ontwikkelt programma’s die gemeenten ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid (Woo). Om ervaring op te doen, organiseert VNG Realisatie zes proeftuinen. Per proeftuin kunnen vijf tot tien gemeenten deelnemen die hierbij voorop willen lopen en de koers mede willen bepalen.

Thema’s

De proeftuinen, die starten vanaf dit najaar, hebben de volgende thema’s:

  • Actieve openbaarmaking
  • Aansluiten bij Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) van het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)
  • Vervroegde overbrenging in de praktijk
  • Inpassen applicaties openbaarmaking binnen de gemeentelijke architectuur
  • Duurzame toegankelijkheid en openbaarheid met ‘archiving/open by design’
  • Informatiehuishouding op orde

Wet open overheid

Op 2 januari 2019 is de gewijzigde Woo bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel is de transparantie van het openbaar bestuur te bevorderen. De Woo verplicht overheden om elf informatiecategorieën actief openbaar te maken. Daarnaast moeten overheden maatregelen treffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te bevorderen. De minister van BZK zal een meerjarenplan opstellen om de informatiehuishouding van de overheden te bevorderen. Afgesproken is dat de VNG het plan voor de gemeenten opstelt.

Meer informatie