Gemeenten die gebruik willen maken van de mogelijkheden om te experimenteren met de participatiewet, kunnen vanaf 1 mei 2017 schriftelijk een verzoek indienen bij de minister van SZW.

Het verzoek kan uitsluitend via het e-mailadres experimentenpw@minszw.nl worden ingediend. Bij het indienen van een verzoek moeten gemeenten de ‘Aanvraagbrief’ en het ‘Aanvraagformulier’ gebruiken die op de website van de Rijksoverheid zijn gepubliceerd.

De initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) kunnen al eerder, namelijk vanaf 1 april 2017 een verzoek indienen.

Meer informatie