Op 7 juni 2021 vond de slotbijeenkomst van het project Vroegsignalering plaats. Dit project heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan het uitwisselen van kennis en ervaring en het bundelen van kennis op de website vroegsignaleringshv.nl.

Ook is een groot netwerk opgebouwd en een monitor vroegsignalering ontwikkeld, waar inmiddels 107 gemeenten aan meedoen.

De landing van vroegsignalering gebeurde stapsgewijs. Eerst in een kopgroep van acht gemeenten onder leiding van de gemeente Nijmegen. Daarna in het programma ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’. Dit werd een beweging waarin ruim 150 gemeenten actief zijn geworden. Het team droeg een bewezen succesvolle aanpak, kennis en ervaring, een monitor en een netwerk van gemeenten en ketenpartners over. Een echte beweging van onderop dus. Dat was ook het compliment dat Wouter Koolmees, demissionair ministerie van SZW, aan het projectteam gaf. ‘Het is heel positief dat gemeenten hier zelf het initiatief hebben genomen en ook zelf hebben gevraagd om vroegsignalering in de wet mogelijk te maken’. Zo is de nieuwe taak Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vroegsignalering een verplichte taak geworden en is de gegevensuitwisseling met de vaste laste partners geregeld.

Bij de afsluiting is deze monitor overgedragen aan Divosa, die verder zal gaan met het ontwikkelen ervan en het aansluiten van gemeenten die nog niet meedoen. De kennis, ervaring, de website en het netwerk zijn overgedragen aan de VNG, hiervoor was Gert-Jan Bakker aanwezig bij de bijeenkomst. ‘De grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat alle gemeenten hun inwoners vroegtijdig kunnen helpen. Ik denk dat de koplopers er wel zijn. Vanuit de VNG willen we alle gemeenten intensief ondersteunen bij de implementatie’.

Vroegsignalering is een belangrijk onderdeel van onze implementatieondersteuning binnen het VNG programma Verbinden Schuldendomein. Het Landelijk projectteam Vroegsignalering schulden landt in Nederland was pionier, sinds 1 januari 2021 is er een wettelijke taak die borging vraagt. De overgedragen kennis en ervaring en de website worden ingezet bij de verdere implementatieondersteuning van gemeenten. De content van de website krijgt in de komende periode een plek op vng.nl.

Meer informatie