Vandaag heeft Andersson Elffers Felix (AEF) zijn bevindingen over de uitvoeringslasten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord door decentrale overheden opgeleverd aan de Raad van het Openbaar bestuur (ROB). Het rapport is onderdeel van het artikel 2-onderzoek waartoe de ROB opdracht kreeg van BZK.

De ROB neemt de bevindingen mee om eind november 2020 te komen met een antwoord op de adviesaanvraag van het Rijk, kortweg:  

  • inzicht in de uitvoeringslasten
  • reflectie op de uitkomsten
  • advies over de bekostigingswijze 

In gesprek met nieuwe kabinet 

De VNG heeft kennisgenomen van het rapport en komt pas met een reactie nadat de ROB zijn antwoord op de adviesaanvraag heeft opgeleverd. Vervolgens gaat de VNG, samen met provincies en waterschappen, in gesprek met het Rijk over de uitkomsten en over de bekostiging. Dit gesprek wordt gevoerd met het nieuwe kabinet. De uiteindelijke afspraken hebben betrekking op de periode 2022-2030 en zijn dus op zijn vroegst pas bekend na de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie.  

Tussenproduct 

De VNG benadrukt dat het AEF-rapport een tussenproduct is dat niet zonder meer als een gegeven kan worden beschouwd, bijvoorbeeld voor het opstellen van begrotingen. Dit is belangrijk om ook binnen de eigen gemeente de verwachtingen te managen. De VNG komt met een reactie als het eindadvies van de ROB klaar is. 

Meer informatie