Het Europees Comité van de Regio’s gaat een langetermijnvisie opstellen voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking. Aanleiding zijn de bestaande knelpunten en de ervaringen met de coronacrisis. Gemeenten en andere organisaties uit grensregio’s worden uitgenodigd om hieraan bij te dragen.

Het Comité van de Regio’s heeft in samenwerking met de Europese Alliantie voor burgers in grensregio’s een openbare raadpleging opgesteld over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking in de EU. In de raadpleging wordt gevraagd naar belemmeringen bij grensoverschrijdende samenwerking, de gevolgen van de coronapandemie voor deze samenwerking en (Europese) maatregelen om de samenwerking op lange termijn te versterken. 

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst zal het Comité een resolutie opstellen over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Reageren op deze raadpleging is mogelijk tot 14 maart. 

Meer informatie