De VNG doet mee aan onderzoek naar ervaringen met informatiesystemen voor vastgoed- en facilitymanagement. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bouwstenen voor Sociaal en ondersteund door diverse brancheorganisaties, waaronder de VNG.

Iedere gebruikerservaring is welkom. Wij vragen u dan ook om aan dit onderzoek mee te werken door uw ervaring met informatiesystemen voor vastgoed- en facilitymanagement te delen op de website van Bouwstenen. Daarmee helpt u niet alleen collega’s uit het werkveld bij de keuze voor een nieuw systeem, maar ook de VNG. Door het onderzoek krijgen wij immers een beter beeld van de waardering voor de systemen die wij gebruiken in vergelijking met andere systemen.

Invullen

Het invullen van de vragenlijst vraagt circa 5 minuten.

Anoniem

De resultaten worden anoniem op de website van Bouwstenen weergegeven en zijn niet naar een persoon of organisatie te herleiden. Er worden weliswaar enkele persoonlijke gegevens gevraagd, maar dat is om te kunnen verifiëren of achter de ingevulde ervaring een echt persoon zit en om te voorkomen dat één persoon de enquête meerdere keren invult.