Gemeenten ontvangen de € 23 miljoen compensatie voor kosten noodopvang als decentrale uitkering. Iedere gemeente krijgt een vast bedrag van € 10.000 en de resterende middelen worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (tot 12 jaar) per gemeente. De bedragen per gemeente komen in de septembercirculaire.

Dat hebben de fondsbeheerders (Financiën en BZK) afgesproken met SZW. Met deze middelen kunnen gemeenten opvangorganisaties en scholen compenseren voor de kosten die zij hebben gemaakt voor de noodopvang van maart t/m 7 juni. Dat geldt ook voor de avond-/nacht-/weekendopvang in de periode van 8 juni tot 1 juli. Er zijn geen verdere specifieke bestedingsvoorwaarden.

Betalen op basis van facturatie

Kinderopvangorganisaties kunnen de kosten van hun extra inzet factureren bij de gemeente. Gemeenten kunnen op basis daarvan direct uitbetalen, of wachten op de decentrale uitkering van het Rijk. Gezien de signalen vanuit de branche dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen dreigen te komen, adviseert de VNG om in alle redelijkheid te betalen op basis van de facturatie.

Meer informatie