Bij de gemeente Zoetermeer houden Gerrie van Gent, Raèfen Passage en Rashiel Abdoel Gafoer gezamenlijk toezicht op de rechtmatigheid van de Wmo en de Jeugdwet. Hoe richten zij toezicht in? Waar lopen ze tegenaan? 

Team Zorg van VNG KCHN ging op bezoek en interviewde dit drietal. 

'Wij zijn met z’n drieën verantwoordelijk voor het rechtmatigheidstoezicht binnen de Wmo en de Jeugdwet. Ons werk bestrijkt het hele veld. Van onderzoek doen tot het beëindigen van pgb’s en van terugvorderen tot beschikkingen maken.'

In Zoetermeer is toezicht echt onderdeel van het hele proces. Alle betrokkenen dragen hun steentje eraan bij.

Meer informatie

Lees het hele interview op de website van VNG KCHN.