Hoe is het toezicht op en handhaving van de Wmo 2015 en de Jeugdwet georganiseerd in Den Helder? Waar zijn knelpunten en welke resultaten zijn er al geboekt? Karin Atema, toezichthouder Wmo/Jeugd in Den Helder, vertelt over de toezichtspraktijk.

Om de rechtmatigheid binnen de Wmo en de Jeugdwet te controleren en onderzoeken, hebben de gemeenten een toezichthouder nodig. Team Zorg van VNG KCHN houdt interviews met toezichthouders van verschillende gemeenten. 

Karin Atema is sinds 1 maart 2017 toezichthouder Wmo en met ingang van 16 juni 2018 is dit uitgebreid met het onderdeel ‘rechtmatigheid’ ten behoeve van de Jeugdwet. 

Dit interview is de de 7e in de reeks 'De toezichtpraktijk van.'

Meer informatie

U leest het hele interview op de website van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN).

Zie ook: www.vng.nl/fraudepreventie