Hoe is het toezicht op en handhaving van de Wmo 2015 en de Jeugdwet georganiseerd in Almere? Welke resultaten zijn er al bereikt? Team Zorg van VNG KCHN legt deze en andere vragen voor aan toezichthouder Rob Fennema.

Om de rechtmatigheid binnen de Wmo en de Jeugdwet te controleren en onderzoeken, hebben gemeenten een toezichthouder nodig. Binnen de Wmo is dit verplicht, binnen de Jeugdwet wordt het sterk aangeraden.

Hoe gaan gemeenten hiermee om? Hoe richten ze het in? Waar lopen ze tegenaan?

Dit interview is de de 6e in de reeks 'De toezichtpraktijk van.'

Meer informatie

U leest het hele interview op de website van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN)