Met de komst van de werkwijze Samen Organiseren krijgen raadsleden beter zicht op wat via de VNG gezamenlijk voor en door gemeenten wordt uitgevoerd. De activiteiten worden gefinancierd uit de begroting van het nieuwe Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

De begroting wordt elk jaar voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering van de VNG. Hierbij wordt ook de hoogte van de bijdrage van de gemeenten aan het Fonds vastgesteld.

Meer transparantie

De bijdrage voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is zichtbaar in de gemeentelijke begroting. Omdat de uitname voor dit soort gezamenlijke activiteiten uit het Gemeentefonds stopt, ontvangt elke gemeente een hogere uitkering.

Deze werkwijze leidt tot meer transparantie en grotere invloed van de leden. Gemeenten zijn gehouden de bijdrage aan het Fonds na vaststelling ervan te voldoen: dit volgt uit het lidmaatschap van de vereniging, zoals dat ook geldt voor de VNG-contributie.

Meer inormatie

Zie ook.