Hoe zorgt u voor rechtmatige besteding van het pgb? Wat kunnen we als gemeenten om toezicht op de Jeugdwet te versterken? En welke mogelijkheden zijn er voor terugvordering? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde bij de regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht die in april en mei plaatsvinden.

Vincent Vos, adviseur VNG Naleving

Vincent Vos is adviseur bij Team Zorg van VNG Naleving. Hij organiseert de online-regiobijeenkomsten samen met zijn collega’s en in samenwerking met een aantal gemeenten en ketenpartners. ‘Waarom alle collega’s die zich bezighouden met toezicht op de Wmo en Jeugdwet moeten deelnemen? Omdat deze interactieve bijeenkomsten regionale hotspots zijn, waar collega’s uit het veld elkaar ontmoeten en kennis en praktijkervaringen met elkaar uitwisselen.’

Samen voor goede zorg

Vincent vindt zijn drive als adviseur in de vraag hoe we de beste zorg en ondersteuning kunnen bewerkstelligen voor mensen die dat nodig hebben. Niet alleen bekeken vanuit het systeem, maar ook vanuit de mens, de leefwereld. Het spreekt voor zich dat fraude en ondermaatse kwaliteit hier niets te zoeken hebben. Vincent: ‘En elk uur dat wij bezig zijn met de hoe-vraag, blijft de situatie van een cliënt die ondermaatse zorg krijgt bestaan. Met alle mogelijke gevolgen van dien.’

Als je op deze manier kijkt, zie je nog beter hoe naleving – in de zin van preventie, toezicht en handhaving – een substantiële bijdrage levert aan goede zorg op de juiste plek. ‘Deze gedrevenheid zagen mijn collega’s eind vorig jaar ook terug bij de deelnemers aan de eerste editie van Tools voor Toezicht. En op basis van hun behoeften, ervaringen en knelpunten kozen we de onderwerpen voor de komende bijeenkomsten. Kijk, niemand heeft op het gebied van toezicht de wijsheid in pacht. Maar samen kunnen we heel ver komen. Ik nodig iedereen die zich nog niet heeft aangemeld dan ook van harte uit om dit alsnog te doen.’

Samen in uw regio

Maandag 19 april 09.00 – 12.00 uur Noordoost
Donderdag 22 april 10.30 – 14.00 uur Noordwest
Woensdag 28 april 13.00 – 16.00 uur Midden
Dinsdag 11 mei 10.30 – 14.00 uur Zuidoost
Dinsdag 18 mei 13.00 – 16.00 uur Zuidwest

De onlinebijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en vinden plaats in vijf regio’s. In de meeste regio’s is nog een aantal van de 50 plekken vrij. De bijeenkomsten bestaan uit een plenair gedeelte en twee interactieve workshoprondes.

> Programma en inschrijven

Meer informatie

VNG Naleving faciliteert, verbindt en ondersteunt gemeenten bij het verder professionaliseren van het toezicht op de Wmo en Jeugdwet. De adviseurs van Team Zorg zien het onder meer als hun taak om continu verrijkende vragen te blijven stellen. Niet alleen tijdens de regiobijeenkomsten, maar ook daarbuiten. De handvatten en praktijkvoorbeelden die hieruit voortvloeien vindt u in de routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet.