De zevende podcast uit de serie ‘De raad en de Omgevingswet’ gaat over 1 van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, namelijk het omgevingsplan. 

Het omgevingsplan en de raad

In deze podcast gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Esther Poot. Samen bespreken zij wat het omgevingsplan nu eigenlijk is en wat het verschil is met het bestemmingsplan. Tot slot volgen een aantal tips en aandachtspunten voor gemeenteraden en hun rol bij het tot standkonen van het omgevingsplan.

Volgende podcasts

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen. 

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet 7

Meer informatie

VNGemeenten · De Raad en de Omgevingswet