In de vijfde podcast uit de serie ‘De raad en de Omgevingswet’ komt het onderwerp participatie aan bod. Wat verstaan we nu eigenlijk onder participatie bij de Omgevingswet? 

Participatie en de Raad 

In deze podcast gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Sarah Ros over het ondewerp participatie. Participatie wordt vaak in één adem genoemd met de Omgevingswet. Samen bespreken zij onder andere bij welke instrumenten van de Omgevingswet participatie verplicht is en hoe dat er dan uit moet zien.

Volgende podcasts 

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen in deze podcasts aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen. 

Meer informatie

Hieronder de complete reeks podcasts tot nu toe.