In de derde podcast uit de serie ‘De raad en de Omgevingswet’ wordt ingegaan op de nieuwe bevoegdheid van de raad, het zogenaamde adviesrecht. 

Het adviesrecht en de gemeenteraad 

In deze podcast gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Katja Stribos. Samen bespreken zij het adviesrecht. Er wordt besproken wat het adviesrecht inhoudt en wat er in elk geval klaar moet zijn als de wet van kracht wordt. Ook wordt er specifiek ingegaan op welke stappen de raad kan zetten met betrekking tot de keuzes rondom het adviesrecht. 

Volgende podcasts

De VNG gaat de komende maanden met Pascale Georgopoulou meer podcasts Omgevingswet opnemen. In deze podcasts gaat zij specifiek in op de rol en de positie van de gemeenteraad. Diverse onderwerpen komen in deze podcasts aan de orde komen met als doel om raadsleden allereerst te informeren, maar ook houvast te bieden. Het gaat om concrete acties, tips en adviezen waar raadsleden direct mee aan de slag kunnen. De volgende podcast gaat over de omgevingsvisie. 

Meer informatie