Voor veel Eritrese nieuwkomers is psychische gezondheid een ingewikkeld onderwerp gezien hun omstandigheden en de organisatie van de zorg in Nederland. Daarom is het versterken van de veerkracht en inzetten op preventie van groot belang. Leer meer over deze onderwerpen in een van de video's.

Het versterken van de veerkracht en inzetten op preventie draagt bij aan succesvolle participatie van Eritrese nieuwkomers in de gemeenten.

Impulstraject Kwetsbare Eritrese nieuwkomers voor gemeenten

De video’s zijn gemaakt tijdens de tweede landelijke bijeenkomst van het impulstraject Kwetsbare Eritrese Nieuwkomers. Dit traject is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van de VNG. Het impulstraject is gericht op het versterken van de gemeentelijke praktijk voor deze groep statushouders. Zes gemeenten doen mee: Haarlem, Hellendoorn, Leeuwarden, Katwijk, Roosendaal en Zutphen.

Daarnaast is er een breder kennisnetwerk op het VNG forum waar meer dan 40 gemeenten bij zijn aangesloten.

Bekijk de bijdragen van de sprekers op YouTube

De volgende bijdragen van de sprekers zijn nu beschikbaar via het YouTube-kanaal van de VNG:

1. Rol gemeenten 

Anna de Haan, adviseur bij Pharos, vertelt in deze video meer over de bijdrage die gemeenten kunnen leveren aan het versterken van de ketensamenwerking rond psychische gezondheid en preventie. Zij verwijst in de video naar enkele handreikingen voor gemeenten: Preventie psychische problemen en behoud veerkracht statushouders, Handreiking Preventieve interventies voor statushouders en checklist zorg- en inkoopbeleid die zijn ontwikkeld binnen het ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van VNG, GGD GHOR Nederland en Pharos.

2. Geestelijke gezondheidszorg in Eritrea 

Goitom Zigta (GGD Amsterdam & Eritreeërs Gezond) gaat in op de geestelijke gezondheidszorg in Eritrea, hoe Eritrese nieuwkomers omgaan met psychische problemen en de specifieke problemen die hij ziet bij Eritrese nieuwkomers in Nederland.

Meer informatie

Gemeenten kunnen zich nog steeds aanmelden voor het brede kennisnetwerk van het impulstraject Kwetsbare Eritrese Nieuwkomers. Het kennisnetwerk heeft voor de rest van 2018 nog een eigen platform op het VNG forum. Op dit forum staat relevante informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen aan andere gemeenten.