Delft en Eindhoven lijken op het oog veel op elkaar: sterke kenniseconomie, technische universiteit en een zeer diverse bevolking. Hoe gaan beide steden om met de publieke en politieke opgaven van diversiteit? 

We spraken met Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven) en Hatte van der Woude (wethouder Delft) over hun stad. 

Lokale omstandigheden

Ze beantwoorden op hun eigen manier wat de nieuwe verscheidenheid voor hen betekent. Lokale omstandigheden spelen daarbij een rol. Zo is de ontwikkeling van Delft nauw verbonden met de ligging tussen Rotterdam en Den Haag. Delft is bekend als stad van de TU Delft, maar bleek daarnaast een grote groep Syriëgangers te hebben. Eindhoven heeft, na het vertrek van Philips, zichzelf hervonden en trekt als tech- en designstad een heel andere groep internationals dan de werknemers die zich er de vorige eeuw hebben gevestigd.

Programma Divers & inclusief

In het Programma ‘Divers & inclusief’, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, werken gemeentebestuurders gezamenlijk aan handelingsperspectieven. Dat doen we via interactieve bijeenkomsten, interviews of publicaties. We streven ernaar om gemeenten met vergelijkbare kenmerken (expatgemeenten, tuinbouwgemeenten, grensgemeenten etc.) te voorzien van op de eigen situatie afgestemde handelingsperspectieven.

30 januari bijeenkomst

Op 30 januari 2020 is de tweede bijeenkomst van het programma Divers & inclusief in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden:

Meer informatie

Hieronder leest u het gehele interview met beide wethouders en vindt u informatie over het programma.