Hoeveel kost het invoeren en straks de uitvoering van de Omgevingswet? Die vraag leeft bij veel gemeenten. Een financieel model brengt de kosten in beeld. Honderden projectleiders en collega’s van financiën kwamen in februari naar regiobijeenkomsten voor een toelichting op het model.

Het financieel model is ontwikkeld door de VNG en Deloitte. Het model gaat over de kosten van invoering, exploitatie en frictiekosten. Het betreft alleen kosten die aanwijsbaar zijn veroorzaakt door de Omgevingswet.
Eventuele baten zijn niet meegenomen.

Hulpmiddel

Het model is geen toverformule, maar het helpt gemeenten bij het in kaart brengen van verschillende scenario’s en het gesprek daarover, vertelt Cees van Westrenen van het VNG-projectteam Omgevingswet. ‘Het maakt voor de kosten veel uit welke ambitie gemeenten hebben met de Omgevingswet.'

Meer informatie

Het financieel model is alleen beschikbaar gesteld voor deelnemers aan de bijeenkomsten. Lees hieronder het verslag van de bijeenkomst.