Het is gelukt: alle aspecten van de leefomgeving in één wet. Maar nu de praktijk. Martijn van der Steen en Arwin van Buren van de NSOB en de Erasmus Universiteit Rotterdam geven in de Atriumlezing advies voor de uitvoering van de Omgevingswet.

Martijn van der Steen benoemt nog eens wat de Omgevingswet belichaamt: een fundamenteel andere manier van denken over de leefomgeving en de maatschappelijke dynamiek. ‘Het is heel bijzonder, maar wij zeggen: doe het maar gewoon.’

'Leer door te doen'

Van der Steen geeft een rijtje concrete handelingsperspectieven.

  • Het idee is te werken vanuit de bedoeling. Maar wat is die bedoeling?
  • Zoek een aanpak, een perspectief dat past bij het netwerk en het vraagstuk
  • Anders werken vraagt aanpassing in de eigen organisatie en de verbinding met de gewone wereld
  • Ontwikkel van A naar B, volgens de regels van B. Dat wil zeggen: ga werken op de nieuwe manier, in plaats van langzaam de oude methode aanpassen naar de nieuwe
  • Leer door te doen, ga met de Omgevingswet aan de slag

'Systematisch evalueren'

Ook Arwin Van Buuren noemt het systematisch uitproberen. Nieuwe werkwijzen uitproberen, systematisch evalueren en de leerervaringen vervolgens verankeren in de organisatie.
De werkwijze en het instrumentarium van de gemeenteraad zijn goede onderwerpen om mee te experimenteren, denkt Van Buuren. Op het terrein van vergunningen, toezicht en handhaving ziet hij in de praktijk al veelbelovende vernieuwingen.

Meer informatie