Door de stelselwijziging inburgering komt er veel op de gemeente en de gemeenteraadsleden af. Eind vorig jaar publiceerden we een Raadgever (kort factsheet) over het nieuwe inbugeringsstelsel en de rol van raadsleden. Als vervolg daarop verschijnt er nu een uitgebreidere introductie voor raadsleden.

De Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Het doel van deze nieuwe wet  is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst door middel van betaald werk.

De rol van gemeenten en raadsleden

Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van de inburgering en worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering, en kunnen daarmee voor hen het verschil gaan maken. Als gemeenteraad kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een goede uitvoering van de wet door het vormen van een visie op inburgering en wat hierbij de beste keuzes zijn in uw gemeente, en door kaders te stellen en zo te sturen als gemeenteraad.

Handvatten

Met de introductie willen wij u handvatten bieden om aan de slag te gaan. U krijgt inzicht in:

  • De taken en verantwoordelijkheden die voor gemeenten uit de wet voortvloeien.
  • Waar een gemeente zelf keuzes kan maken in het vormgeven van het inburgeringstraject.
  • Wat hierbij uw rol kan zijn als gemeenteraad.

Meer informatie

Zie ook