De komst van de Omgevingswet heeft impact op de manier waarop het werk binnen gemeenten wordt uitgevoerd en georganiseerd. Het is belangrijk dat HR adviseurs de impact op competenties en vaardigheden in kaart brengen. 

Deze informatie kan vervolgens worden toegepast op activiteiten zoals opleiden, evalueren en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Om HR adviseurs hierbij te ondersteunen heeft VNG competentieprofielen opgesteld. Bij de werkende processen zijn de eerste versies van deze profielen opgenomen. De competentieprofielen zijn proces-specifiek en per proces zijn er drie profielen uitgewerkt. U vindt deze competentieprofielen hier