Hoe betrekt u inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingen in de buurt en in de stad? De gemeente Delft vroeg het de mensen zelf: Willen ze meepraten? Over welke onderwerpen wel? En welke niet?

Aan projectleider en communicatieadviseur Natasha Viering zijn 5 vragen gesteld over hoe zij in gesprek zijn gegaan met de stad. In onderstaand praktijkvoorbeeld leest u meer over hun aanpak.

De resultaten zijn verassend. Zou dit werken in uw gemeente? Laat u inspireren door dit praktijkvoorbeeld.

Update: De raad van Delft stemde in mei in met de Delftse Participatie Aanpak.

Meer informatie