Met de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet is het belangrijk om u op de komst van de bruidsschat voor te bereiden. Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Welke keuzes kunt u maken? Het omgaan met de bruidsschat vraagt om lokaal maatwerk. Lees in ons factsheet welke stappen u kunt nemen.

Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten. Het gaat onder meer om regels voor milieubelastende activiteiten en regels op het gebied van bouwen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. 

Lokale keuzes maken

Inhoudelijk is de bruidsschat grotendeels bekend. Gemeenten kunnen zich dus gaan inlezen en een inschatting gaan maken van wat de bruidsschat voor hen betekent. Welke stappen kunt u nemen om met dit onderwerp van start te gaan? Dit factsheet helpt u op weg.