Een groene omgeving stimuleert de gezondheid en milieukwaliteit. En het is een belangrijk middel in de noodzakelijke klimaatadaptatie. Bomen zijn hierin onmisbaar. Maar hoe meet je de baten van bomen? Dat kan met het programma iTree Eco Nederland.

Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht, nam bij de lancering op 14 februari het eerste exemplaar in ontvangst van de publicatie ‘De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’.

 

Jan van Zanen neemt publicatie in ontvangst van Gerdo van Grootheest, voorzitter Stadswerk

In dit boekje zijn de resultaten van de pilots die zijn gedaan in veertien gemeenten samengevat. Ook geeft de publicatie voorbeelden van toepassingen van i-Tree in Nederland.

Van kwantiteit naar boomkwaliteit

I-Tree Eco laat zien dat een goed groeiende boom een betere grotere bijdrage levert aan:

  • de luchtkwaliteit
  • het koelen van de stad
  • en de C02-opslag

Door de inzet van i-Tree kan de discussie worden verlegd van het aantal bomen naar de boomkwaliteit.

Meer informatie