Gemeenten en ketenpartners kunnen zich nu inschrijven voor de workshop en simulatie ‘omgevingstafel met ketenpartners’ in hun regio. VNG organiseert deze workshops vlak voor en na de zomer. Check wanneer wij naar uw regio komen en meld u aan! 

De VNG ontving meer dan 70 aanmeldingen naar aanleiding van een eerdere oproep en heeft de gemeenten die zich gemeld hebben nu in groepen ingedeeld en uitgenodigd. Gemeenten kunnen in deze bijeenkomst door middel van een workshop en simulatie samen met hun ketenpartners oefenen met het behandelen van complexe initiatieven. De omgevingstafel staat hierbij centraal.  

Voor gemeenten en ketenpartners

Andere gemeenten die deel willen nemen kunnen zich ook aanmelden voor de sessie in hun regio. Om goed te kunnen oefenen is het van belang dat zij hiervoor ook hun ketenpartners uitnodigen (alle ketenpartners moeten zich ook aanmelden). De groepen zijn ingedeeld op basis van de regio’s die de omgevingsdiensten aanhouden. 

Meld u aan in uw regio

De bijeenkomsten duren van 10.00 tot 15.00 uur en vinden plaats op een locatie in de volgende regio’s: 

Datum sessie 

Regio 

Terugkomdag 

27 juni 

Nijmegen en Noord- Brabant 

8 oktober 

1 juli 

Noord-Holland Noord 

15 oktober 

9 juli 

Zuid-Limburg 

22 oktober 

11 juli 

Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht 

5 november 

26 augustus 

Noord Limburg 

29 oktober 

4 september

Zuidoost Brabant

10 december

5 september 

Midden- en West-Brabant, Zuidoost Brabant en Midden-Holland 

12 november 

10 september 

IJmond, Noordzeekanaal en West-Holland 

19 november 

17 september 

Friesland, Drenthe, Twente, Achterhoek, IJsselland 

26 november 

24 september 

Rotterdam en DCMR gemeenten 

3 december 

3 oktober

Zuid-Holland Zuid

12 december

7 oktober

Midden Holland, West Holland, Haaglanden

17 december

Partijen die zich aanmelden ontvangen een week voor de aanvang van de workshop meer informatie over de exacte locatie (altijd in de betreffende regio) en het programma. 


Toets uw eigen aanpak 

Tijdens deze sessie kunt u mét uw ketenpartners en onder begeleiding van ons het behandelen van complexe initiatieven gaan oefenen in een workshop en simulatie. Na de sessie heeft u handvatten om zelf aan de slag te gaan en het proces voor uw gemeente verder op hoofdlijnen in te gaan richten. Vervolgens krijgt u in het najaar de kans om uw aanpak tijdens een terugkomdag (zie data rechterkolom in bovenstaande tabel) te toetsen, met ons en de andere deelnemende gemeenten op de terugkomdag.

Over de Omgevingstafel  

Een complexe vergunningaanvraag in 8 weken afhandelen vraagt om een andere manier van werken. VNG heeft, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. In dit dialoogmodel staat de omgevingstafel centraal. Het idee achter de omgevingstafel is dat de initiatiefnemer en alle betrokken partijen (in een of meerdere sessies) bij elkaar komen. Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte ‘hoe maken we het mogelijk. Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld. Nu al meer weten? Bekijk dan het filmpje over de omgevingstafel. 

Meer informatie

  • Lees hier meer over de omgevingstafel.