De deadline voor het inzenden van programmasuggesties voor de Dag van de Stad, dit jaar op 28 oktober in Den Haag, is verschoven van 7 naar 17 juni. Inmiddels zijn ook de eerste sprekers op dit jaarlijkse congres voor stedelijke ontwikkeling en samenwerking bekend gemaakt.

Ambtenaren, bestuurders, actieve burgers, ondernemers en kennisinstellingen hebben nu iets langer de gelegenheid om een voorstel voor een pecha kucha in te dienen, een discussiepunt voor een lagerhuisdebat in te brengen, een stedenbouwkundige vraag te stellen aan het Ontwerpatelier van het College van Rijksadviseurs, etc. 

Sprekers

De eerste sprekers die bekend zijn gemaakt zijn: de Italiaanse architect Stefano Boeri, bekend van zijn ‘verticale bos’ in Milaan, documentairemaker Ruben Terlou en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

Meer informatie

U kunt uw voorstel indienen via:

  • Dag van de Stad 
    Programma, inschrijven, voorstellen indienen, contact etc.