Extra budget voor partnerschappen tussen gemeenten en regio’s uit de EU en hun counterparts in andere landen. Daar pleitte burgemeester Hans Janssen (gemeente Oisterwijk) voor in zijn rapport over ontwikkelings- en natuurschapsbeleid 2021-2027.

Vandaag stemden de andere leden van het Comité van de Regio’s (CvdR) in met zijn voorgestelde amendementen op het voorstel van de Europese Commissie, dat nu richting de andere EU instellingen gaat.

Verhoogd budget voor extern beleid EU

Burgemeester Janssen sprak in Brussel zijn waardering uit voor het verhoogde budget voor ontwikkelings-en nabuurschapsbeleid maar maakt zich zorgen over de plek voor gemeenten en regio’s daarbinnen.

“Internationaal beleid gaat erover of onze buren op de nabije continenten zichzelf sociaal en economisch positief ontwikkelen, óf dat hun inwoners vluchten naar onze Europese landen omdat daar meer toekomst is. Lokale en regionale overheden spelen daarin een cruciale rol.”

Het rapport van de burgemeester bepleit € 500 miljoen voor lokale overheden en niet enkel, zoals nu voorgesteld door de Europese Commissie, middelen voor het maatschappelijk middenveld.

Budget voor 2021-2027

Het rapport met een aantal voorgestelde amendementen op de voorstellen van de Europese Commissie, betreft één van de zeven pillaren (nl. extern beleid) van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie, voor de periode 2021-2027. In het licht van de Brexit zijn de onderhandelingen over dit budget er niet gemakkelijker op geworden. In het voorjaar moeten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad tot een akkoord komen. Vooralsnog lijkt het Europees Parlement ook in te zetten op geoormerkt budget voor gemeenten in internationaal beleid, zo blijkt uit het rapport van één van de parlementaire commissies. 

Rapporteurschap

Burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk werd in juli voorgedragen als rapporteur ontwikkelings- en nabuurschapsbeleid 2021-2027 van het CvdR. Het CvdR is een adviesorgaan van de Europese Unie dat bestaat uit gekozen leden van lokale en regionale overheden in alle EU-landen.