Stichting Kommak in Amersfoort ondersteunt statushouders en is gespecialiseerd in cultuursensitief werken. Kommak werkt met mensen die zelf een migratie-achtergrond hebben.

In een interview vertellen directeur Soheila Yousefi en persoonlijk begeleider Letu Hailemariam over hun werkwijze. 'Als je dezelfde pijn hebt ervaren, hoef je niet eens te praten om elkaar te begrijpen, dan hoef je alleen in elkaars ogen te kijken om te weten wat een cliënt doormaakt.'

Kommak valt officieel onder de Wmo en biedt maatschappelijke ondersteuning. Samen met de cliënt wordt gekeken wat gedaan kan worden in het kader van begeleiding. De ervaring is dat betere resultaten worden behaald als de Wmo begeleiding en een GGZ behandeling parallel aan elkaar lopen.

Interview Kommak