Cultuursensitief werken, hoe doe je dat? Gemeenten hebben deze vraag vaak gesteld bij het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Naar aanleiding daarvan zijn regionale bijeenkomsten gehouden om kennis te delen. Ook is nu de Handreiking Cultuursensitief werken beschikbaar.

De handreiking bevat kennis en goede praktijkvoorbeelden om cultuursensitief werken binnen gemeenten verder te ontwikkelen. Het doel is beleidsambtenaren te helpen, de dienstverlening, zorg en ondersteuning bereikbaar en adequaat te maken voor alle inwoners. Nu worden statushouders vaak niet voldoende bereikt door bijvoorbeeld sociaal teams als gevolg van taal- en cultuurverschillen. Daar is iets tegen te doen.  

Inhoud

De Handreiking Cultuursensitief werken biedt:

  • Handvatten voor gemeentelijke beleidsambtenaren
  • Praktijkvoorbeelden uit grote en kleine gemeenten
  • Tips die toepasbaar zijn ten behoeve van nieuwkomers
  • Links naar achtergrondinformatie

Meer informatie