Hoe kun je omgaan met onuitgesproken cultuurverschillen? Hoe 'hoort' het in een bepaalde cultuur? Vrijwilligers en professionals die werken met statushouders, krijgen steeds vaker training in cultuursensitief werken.

Sommige cultuurverschillen zijn meteen zichtbaar, zoals kleding of eetgewoonten. Maar een belangrijk deel van een cultuur zit in waarden, normen of aannames. Wat is goed of slecht? Is het individu belangrijk of juist familie en de gemeenschap? Cultuurverschillen kunnen leiden tot misverstanden en (voor)oordelen. Een groter bewustzijn van de eigen cultuur kan zorgen voor een betere verstandhouding en minder onbegrip en frustratie. 

Voorbeelden

In Gouda kregen vrijwilligers en ambtenaren van de afdeling Werk en Inkomen een training cultuursensitief werken, die dit voorjaar wordt herhaald. Ook de gemeente Rotterdam organiseerde een training die dit voorjaar opnieuw wordt gehouden voor werkconsulenten, medewerkers jongerenloket, wijkteams en medewerkers van VluchtelingenWerk. Deze training ‘van Baklava tot Stroopwafel’ is ontwikkeld door Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. 

Relatie met gezondheid

Cultuursensitief werken raakt ook de gezondheid van statushouders. Zorgaanbieders moeten zich realiseren dat cultuurverschillen de onderlinge communicatie sterk kunnen beïnvloeden. Dit blijft vaak onopgemerkt waardoor adviezen en informatie niet overkomen bij de statushouder. Een groter bewustzijn van de eigen en de andere cultuur verbetert de verstandhouding en neemt vaak onbegrip en frustratie op voorhand weg. Pharos heeft daarom een e-learning module voor (zorg-)professionals en ervaren vrijwilligers ontwikkeld onder de naam ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’.

Meer informatie